O NAŠÍ SPOLEČNOSTI

Firma BEWSTAV byla založena jako společnost s ručením omezeným v květnu 2007 se zaměřením na provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

Předmětem své hlavní činnosti se zaměřila na provádění inženýrských staveb se specializací na vodohospodářské stavby. Týká se to zejména zřízení a rekonstrukce vodovodních řadů vč. přípojek, zřízení stokových a kanalizačních sběračů, výstavby a rekonstrukce malých úpraven vody, ATS, vodojemů a čističek odpadních vod a rekultivace rybníků ( odbahnění, opravy hrází, bezpečnostních přelivů, kbelů, požeráků a kádišť).

Dále se zabýváme zejména zakládáním staveb, zemními pracemi vč. geologického průzkumu a vyhodnocením vlivu na životní prostředí, výstavbou drobných ZTV vč. komunikací, zpevněných živičných či dlážděných ploch, opěrných zdí, výústních objektů, vodních propustí, čištění odvodňovacích stok a potoků, stavební činností na budovách, bouracími a demoličními pracemi vč. uložení na skládku.

Dále firma disponuje oprávněním pro nakládání s nebezpečným odpadem v rámci Jihočeského kraje.

Dále zajišťujeme tyto služby:

· Zajištění a dodávka materiálu pro prováděné stavby
· Nakládání s odpady
· Pronájem a půjčování věcí movitých

Vzhledem k vysokým požadavkům investorů na kvalitu práce a dodržení časového harmonogramu jednotlivých prací, klademe velký důraz na zkušenosti a odborné znalosti našich zaměstnanců a vybavením firmy novým technologickým vybavením.

 

Copyright Bewstav.cz